Derde zondag van de maand 2018

Elke derde zondag van de maand (behalve in de zomermaanden en in december) wordt er van 14:00 - 15:00 uur een lezing gegeven door een deskundige over een geologisch of archeologisch onderwerp. De spreker en het onderwerp worden ook via lokale media aangekondigd. De kosten zijn de normale entreeprijs voor het museum.

N.B. Voor (het zeldzame) geval meer bezoekers de lezing willen bijwonen dan er zitplaatsen zijn geldt de regel "vol is vol". Er kan niet vooraf een zitplaats gereserveerd worden.

Zondag 18 maart, 2018, 14:00 uur

Van pijpenkoppen in de grond tot cultureel erfgoed.

Lezing door Aart van der Want

De heer van der Want komt uit een pijpenmakersgeslacht. Hij begon zijn loopbaan als achtste generatie pijpenmaker in 's werelds oudste pijpenfabriek (gesticht in 1749), maar is daar in 1987 mee gestopt. In de fabriek werden eerst gekaste pijpen gemaakt, die eenmaal gebakken werden. Dit zijn de witte koppen die u in de bodem kunt aantreffen.
In Gouda is men vervolgens pijpenkoppen gaan glazuren. Hieruit vloeide logisch voort dat er ook aardewerk gemaakt ging worden. De scherven hiervan werden veel door boeren gebruikt op veengrond om hun grond steviger te maken maar tegelijkertijd niet al te veel zwaarder.

Zowel pijpmaken als aardewerk maken is een mooi ambachtelijk proces en tegelijkertijd cultureel erfgoed. In deze presentatie worden deze twee aspecten verbonden.

Zondag 21 januari 2018, 14:00 uur

De Laarder Wasmeren, een heel bijzonder stuifzandgebied

Lezing door prof. dr. Jan Sevink, UvA-IBED, Stichting Geopark Gooi en Vecht

Het gebied van de Laarder Wasmeren heeft de afgelopen jaren een flinke metamorfose ondergaan. Het stuifzand is weer teruggekeerd. Bij het onderzoek dat rondom de sanering is uitgevoerd, bleek dat er in dit gebied al duizenden jaren zandverstuivingen voorkomen: een volledig nieuw inzicht. In deze lezing maakt u nader kennis met de landschapsgeschiedenis van dit bijzondere gebied.

Eerstvolgende lezing

Tijden

Van 14:00 tot 15:00.