Expositiegebonden lezingen

Afhankelijk van het thema van de tijdelijke tentoonstellingen kunnen speciale lezingen worden gehouden door eigen medewerkers of door wetenschappers van buiten. Deze vinden meestal plaats op maandagavond. De kosten zijn de normale entreeprijs.