Noord-Holland blijft haar aardkundige monumenten koesteren.

Lezing Drs. Eric Khodabux, Beleidsadviseur Bodem en Ondergrond bij de Prov. N-H

Zaterdag 30 april 2016 14:00 uur

Drs. Khodabux schrijft over zijn lezing het volgende:

Bij een monument zien we meestal een gebouw voor ons. Je denkt niet zo gauw aan ons landschap. Toch is ook ons landschap van monumentale waarde. Aardkundige monumenten vertellen iets over het landschap en de ontstaanswijze ervan. Wij en onze voorouders hebben samen het huidige landschap gevormd en hebben ook samen het zogenaamde aardkundig archief gemaakt. De provincie Noord-Holland zet zich samen met terreinbeheerders in om haar Aardkundig Erfgoed te beschermen.

Wat zijn Aardkundige Monumenten?

Een Aardkundig Monument is een locatie, gebied, landschap waar iets bijzonders te zien is op het gebied van aardkunde: bodem, geologie, geomorfologie, geohydrologie en fysische geografie. Voorbeelden hiervan zijn: een duin, een strandwal, een stuwwal of een groeve., zolang het maar met aardkunde te maken heeft en iets vertelt over de natuurlijke ontstaanswijze van ons landschap. Het zijn allemaal aardkundige fenomenen die van nationale en internationale betekenis zijn en onderdeel zijn van onze beleving en waardering van de natuur.

Beheer Aardkundige Monumenten.

De provincie Noord-Holland telt 16 Aardkundige Monumenten. Deze gebieden met bijzondere aardkundige waarden mogen niet verloren gaan voor het nageslacht. De provincie zal zich blijven inzetten voor het behouden van al deze gebieden. Samen met de terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Goois Natuurreservaat, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland NV, werkt de provincie aan het instellen van een goed beheer voor de Aardkundig Monumenten. Het resultaat van het goede beheer is dat recreanten en andere bezoekers kunnen genieten van de schoonheid van het Noord-Hollandse landschap.

Wettelijke bescherming.

Alle 16 Aardkundige Monumenten genieten bescherming via de Provinciale Milieuverordening. Deze verordening biedt de meeste garantie voor het veiligstellen van deze gebieden met bijzondere aardkundige waarden. Een ieder die van plan is om in een Aardkundig Monument te graven of te bouwen heeft hiervoor toestemming van de provincie nodig. De provincie kan deze handelingen onder zeer strenge voorwaarden toestaan.

Drs. Eric Khodabux is beleidsadviseur Bodem en Ondergrond bij de Prov. N-H. Hij is geboren in Suriname, waar hij Tropische Veldbodemkunde studeerde. In Nederland volgde de studie Milieuwetenschappen, met specialisatie Bodem en Grondwaterkwaliteit. Hij is al vele jaren in dienst van Provincie Noord-Holland. Was eerst betrokken bij bodemsaneringsprojecten, maar sinds 1991 bezig met de bodem (incl. bescherming) en ondergrond.