Lezingen op afspraak

Op verzoek kunnen er voor groepen lezingen gegeven worden, zowel in het museum als op locatie. U maakt daarvoor een afspraak met de heer J. Lambert (zie contactegegevens hieronder).

Onderwerpen

Twee miljoen jaar ‘t Gooi

Deze lezing geeft een overzicht van de het ontstaan van het Gooi, met vooral aandacht voor de rol van de laatste IJstijden en de herkomst van de zandpakketten en zwerfstenen.

De oorsprong van het leven

Deze lezing behandelt de thema's "Wanneer ontstond het leven?" en "Hoe ontstond het leven?".

Over klimaat gesproken

Het wel en wee van CO2. Deze klimaatlezing gaat niet alleen in op de rol van kooldioxide. Ook wordt de rol van zonneactiviteit behandeld, want er zijn meerdere basisfactoren die het klimaat op aarde bepalen. Zoals bijvoorbeeld de mate van instraling van zonne-energie, die door astronomisch bepaalde schommelingen aangestuurd wordt (lange termijn veranderingen) en de wisselende stralingsitensiteit van de zon zelf (korte termijn veranderingen).

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met:

Dhr. J. Lambert
Telefoon: 030 - 6570159
E-mail: