Overige activiteiten

Het museum is regelmatig vertegenwoordigd bij activiteiten van landelijke en regionale geologische verenigingen. Bijvoorbeeld met stands over speciale onderwerpen. Daarnaast doen medewerkers van het museum regelmatig mee met regionale jaarmarkten, waarbij het bevorderen van de naamsbekendheid en ook de winkelomzet van het museum voorop staat. Er zijn echter nog meer activiteiten, zoals hieronder aangegeven

Leergang Gooiologie: cursus Archeologie tussen Vecht en Eem

najaar 2018
Deze cursus wordt aangeboden via de volksuniversiteit het Gooi

In deze cursus maakt u kennis met de boeiende archeologie van het gebied tussen Vecht en Eem. De eerste twee avonden staan we stil bij de ontwikkeling van het landschap, de bodem en de vegetatie en de wisselwerking hiervan met de archeologie.
Deze wisselwerking bestaat uit diverse aspecten: de geschiktheid van het landschap voor menselijke occupatie, beschikbaarheid van gesteenten als grondstoffen voor de prehistorische mens en de invloed van de mens op bodemprofielen en vegetatie.
De avonden daarna gaan over de prehistorie en de Romeinse tijd tot en met het recente verleden. Deze twee avonden worden elk geïllustreerd met een korte rondleiding door de tentoonstelling “Gevonden Voorwerpen” in Geologisch Museum Hofland.

De cursus wordt afgesloten met een fietsexcursie waarbij de behandelde onderwerpen in het veld worden bekeken.

De cursusdata en alle verdere informatie vindt u
hier op de site van de Volksuniversiteit het Gooi. Daar kunt u zich ook aanmelden.

Geo-wandelingen Zuiderheide

Door medewerkers van het museum wordt in principe elke zondagmiddag een inspirerende wandeling gehouden over de Zuiderheide.
Klik hier voor nadere informatie.

Cursussen

Het museum organiseert incidenteel cursussen voor het publiek over geologische onderwerpen waar u zich voor kunt opgeven. Dergelijke cursussen en de bijbehorende kosten worden tijdig via de media en ook hieronder aangekondigd.

Jaarmarkten

Jaarmarkt

Medewerkers van het museum doen regelmatig mee met jaarmarkten uit de regio waarbij het bevorderen van de naamsbekendheid van het museum, van het winkelaanbod en van de gezelligheid voorop staat.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met:


E-mail: