Museummedewerker worden

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk in een prettige en stimulerende omgeving dan kan het Geologisch Museum Hofland zeker iets voor u betekenen! Wij kunnen altijd enthousiaste nieuwe medewerkers gebruiken. Hieronder worden diverse functies beschreven.

Procedure

Hebt u interesse in een museumfunctie, of wilt u meer weten? Neem dan allereerst contact op met de heer D. Borger (zie contactinformatie onderaan de pagina). U kunt met hem een afspraak maken voor een eerste gesprek, waarbij u informatie ontvangt over het museum en u een algemene rondleiding krijgt.

Na deze introductie is het mogelijk om u op te geven voor een opleidingstraject als kandidaat-medewerker. De intakecoördinator zal dan samen met u vaststellen in welke activiteit u als kandidaat-medewerker verder begeleid en ingewerkt zult worden. Veelal volgt dan binnen 3 maanden - bij wederzijdse genoegdoening - de aanstelling tot officieel museummedewerker. U verplicht zich dan wel om gemiddeld minstens één dagdeel per week voor minimaal een halfjaar vrijwillig aan het museum te besteden.

Vacante functies

Een aantal functies waarvoor we vrijwilligers zoeken worden hieronder toegelicht. Staat de functie die u voor ogen hebt daar niet bij, maar denkt u toch een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren, neemt u vooral contact op.

Medewerk(st)er receptie / winkel

Bent u graag mensen van dienst als gastheer/vrouw? Wij zoeken representatieve collega’s voor onze receptie en museumwinkel.
Taakomschrijving:
De taak bestaat naast het openen en sluiten van het museum, kaartverkoop, winkelverkoop, kassaverwerking, telefoon aannemen e.d. ook uit het ontvangen bezoekers en het wijzen op wat het museum te bieden heeft. (lopende tentoonstelling, de stenentuin e.d.)
Interesse in de winkelartikelen en het tentoongestelde is noodzakelijk. Soms ontstaat grote drukte wat een redelijk goede fysieke gesteldheid vereist.
Scholing:
Tijdens een inwerkperiode werkt u boventallig mee en krijgt u o.a. instructie over het werken met de kassa, pinapparaat en andere apparatuur in het museum.
Kennis van geologie, mineralen, stenen, fossielen is geen vereiste, interesse is wel een goed uitgangspunt. Dit maakt het werken veel plezieriger. Het opdoen van kennis wordt mogelijk gemaakt door interne lezingen en cursussen (gratis) te volgen. Ook de bibliotheek van het museum is beschikbaar voor onze medewerkers.
Werktijden:
Dinsdag t/m zondag- ‘s middags. Gemiddeld 1 middag per week, in overleg vast te stellen. Een enkele maal in het weekend. Openingstijden museum 13-16:30 uur. Globale werktijd van 12:30 - 17uur. (Eén vaste werkdag in de week is niet altijd te realiseren, dus enige soepelheid wordt gevraagd).

Medewerk(st)er kinderactiviteiten en geo-partijtjes

Heeft u ervaring met kinderen en wilt u graag met ze werken, kom dan helpen bij de organisatie van speciale activiteiten voor kinderen, zoals kindermiddagen of verjaardagspartijtjes. Met leuke leerzame spelelementen steken jonge kinderen spelenderwijs iets op over stenen, fossielen of mineralen en over de geschiedenis van de aarde. Enige basiskennis van de geologie is voor deze functie wel gewenst maar dit kan ook via interne scholing worden opgedaan.

Schoolgroepbegeleider

Vindt u het belangrijk dat kinderen buiten de gewone lesboeken om kennis opdoen over de geschiedenis van de aarde, dan kunt u daar in ons museum aan meewerken als schoolgroepbegeleider. In het museum mogen de kinderen veel voorwerpen zelf vasthouden. Het gaat om zowel kinderen van de basisschool, als uit het voortgezet onderwijs. Kennis van de basisbegrippen van de geologie is gewenst, eventueel bent u bereid interne scholing te volgen om deze op te doen. Dag en tijd worden in onderling overleg vastgesteld. De werkzaamheden zullen tijdens schooltijden plaatsvinden.

Museumgids

Beschikt u over belangstelling voor en enige kennis van de geologie en vindt u het leuk om uitleg te geven aan (groepen) mensen? Dan kunt u bij ons terecht als museumgids. U geeft uitleg over de verschillende onderdelen van de tentoonstelling en zorgt ervoor dat de bezoeker zich thuis voelt in het museum.

Vereisten: U bent dienstverlenend ingesteld en beschikt over enige kennis van de geologie, of u bent bereid om deze kennis op te doen via interne scholing.

De werkzaamheden kunnen zowel in het weekend als door de week plaatsvinden, na onderling overleg.

Lid van de museumcommissie

De museumcommissie houdt zich bezig met het beheer van de collecties en het voorbereiden en uitvoeren van exposities, etc. Van de leden verwachten wij naast belangstelling voor de geologie en creativiteit ook een zekere mate van deskundigheid op het terrein van de aardwetenschappen.

PR medewerker

Publiciteit is zeer belangrijk. Denk hierbij aan contact met de media; presentaties op activiteitenmarkten en braderieën etc; of mee werken aan de vormgeving dan wel de inhoud van ons museumblad. Denkt u in een of meerdere functies een rol te kunnen spelen en bent u geïnteresseerd in de processen van de aarde en de ontwikkeling van het leven kom dan eens praten.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met:

Dhr. D. Borger
Telefoon: 035 - 6234631
E-mail: