Wisseltentoonstellingen

"Energie - waar gaat dat heen?"

Deze tentoonstelling probeert een breed, onafhankelijk en samenhangend overzicht te geven van de problematiek rond de energievoorziening en de overgang naar een meer duurzaam energiesysteem.
Via posters, vitrines, opstellingen en interactieve schermen wordt u meegenomen langs de verschillende thema’s. De makers van de tentoonstelling hopen dat u na afloop beter bent toegerust voor het beantwoorden van de vraag hoe ons toekomstige energiesysteem eruit moet gaan zien.
Er is een “EnergieLab” ingericht waar, met name in de weekenden, voor onze jonge bezoekers op speelse wijze verrassende energiebronnen en energie-omzettingen worden gedemonstreerd.

Een audiotour (bij de receptie gratis beschikbaar) verzorgt een boeiende rondleiding langs de panelen en vitrines.
Voor kinderen is een speciale versie beschikbaar.

energietentoonstelling

De tentoonstelling is opgebouwd uit 7 thema’s.


Thema 1: Van Oerknal naar welvaart.
Deze inleiding visualiseert hoe de energie, die ontstaan is bij de oerknal, nu de basis is van al het leven en van onze welvaart.

Thema 2: De aard van energie.
Hier worden enkele fysische aspecten van energie toegelicht. Centraal staat het begrip dat bij alles wat er gebeurt er sprake is van energieomzettingen, waarbij de totale hoeveelheid energie constant blijft, maar de energie degradeert naar steeds minder bruikbare vormen.

Thema 3: Fossiele- en minerale brandstoffen.
Dit thema behandelt de geologische aspecten van fossiele en minerale brandstoffen. Hoe zijn zij ontstaan en hoe worden zij gewonnen? Geothermie en het gebruik van uranium en thorium voor de opwekking van kernenergie worden toegelicht.

Thema 4: Energiegebruik door de eeuwen heen. Technologie en energiegebruik waren altijd nauw met elkaar verweven. We laten zien hoe de historische ontwikkeling daarvan leidt tot ons huidig energiesysteem.

Thema 5: Ons huidige energiesysteem.
Onze huidige economie is nog bijna volledig afhankelijk van het gebruik van fossiele brandstoffen. Steekwoorden zijn: exploratie, winning, omzetting, transport en distributie, infrastructuur.

Thema 6: Energiebronnen en energievraagstukken.
Welke energiebronnen staan tot onze beschikking om aan de toekomstige energievraag te voldoen? Welke problemen leveren de traditionele energiebronnen op?

Thema 7: Mogelijke oplossingen en toekomstscenario’s.
Om de opwarming van de aarde te beperken en een groeiende wereldbevolking, met een groeiende welvaart, van voldoende energie en voedsel te voorzien is een energietransitie onafwendbaar. Welke maatregelen zijn noodzakelijk? Welke mogelijkheden zijn er? Welke keuzes moeten gemaakt worden? Wie bepaalt waar we heen gaan, de markt of de overheid? Hoe gaan we om met de nadelen van al deze “groene” oplossingen. Als bezoeker wordt u uitgedaagd zelf mee denken over de energiescenario’s van de toekomst.

energietentoonstelling
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Noord Holland, de Rabobank Noord-Gooiland en het Prins Bernhard Cultuur Fonds.


Mini-exposities

Mini-exposities brengen voor korte tijd een speciaal onderwerp onder de aandacht van de bezoeker. Deze worden regelmatig vernieuwd.