Derde zondag van de maand 2020

Elke derde zondag van de maand (behalve in de zomermaanden en in december) wordt er van 14:00 - 15:00 uur een lezing gegeven door een deskundige over een geologisch of archeologisch onderwerp. De spreker en het onderwerp worden ook via lokale media aangekondigd. De kosten zijn de normale entreeprijs voor het museum.

N.B. Voor (het zeldzame) geval meer bezoekers de lezing willen bijwonen dan er zitplaatsen zijn geldt de regel "vol is vol". Er kan niet vooraf een zitplaats gereserveerd worden.

Zondag 16 februari 2020 14:00 uur.


Natuurlijke aardbevingen in Zuid-Nederland en hun invloed op het landschap

Lezing door Prof. Dr. Ronald van Balen (VU Amsterdam)

De Roerdal slenk in Zuid-Nederland is een tektonisch systeem met actieve breuken. Om beter inzicht te krijgen in de breukactiviteit zijn in 2014 en 2018 bij Bakel en bij Uden sleuven gegraven over de Peelrand breuken daar.
Onderzoek in de sleuven heeft aangetoond dat de bijbehorende aardbevingen behoorlijk krachtig moeten zijn geweest en vooral plaatsvonden tijdens de afloop van de laatste ijstijd. Er lijkt dan ook een causaal verband te bestaan, zoals ook al eerder gesuggereerd is voor de breuken van de Feldbiss breuken zone.
De breukverplaatsingen hebben diverse effecten (gehad) op het landschap. Zo zijn er fraaie, soms metershoge terreintredes ontstaan, en hebben de beken en de rivieren Maas en Roer hun lopen verplaatst. Omdat de breuken slecht water doorlaten zijn de grondwaterstanden direct naast de terreintredes hoog. Lokaal leidt dat tot moerassige omstandigheden op de hoge delen van het landschap. Het water is bovendien ijzerhoudend. Dit tezamen maakt dat de breuken ook een bijzondere ecologische waarde hebben.

Zondag 19 januari 2020 14:00 uur.


Is Charles Darwin voor Engeland wat Laurens Janszoon Coster is voor Nederland?

Lezing door Drs. Ton Munnich, historicus

Eeuwenlang geloofde Nederland dat Laurens Jansz. Coster de boekdrukkunst uitvond. Zijn stad Haarlem eerde hem met een zes meter hoog standbeeld op de Grote Markt. Later bleek dat in werkelijkheid de Duitser Gutenberg de boekdrukkunst heeft uitgevonden. Zal het met Darwin ook zo gaan? Hij zou de scheppingsleer hebben vervangen door de evolutieleer, maar in werkelijkheid deden anderen dat. Hij zou het idee ‘natural selection’ hebben bedacht, maar in werkelijkheid bedacht iemand anders het. Zal Engeland het prominente graf van Darwin in Westminster Abbey handhaven, zoals Haarlem het standbeeld handhaaft van iemand die de boekdrukkunst niet uitvond?

Ton Munnich (1955) is historicus. Met verbazing zag hij hoe na de Tweede Wereldoorlog een stroom loftuitingen over Charles Darwin werd gepubliceerd. Er ontstond een heuse ‘Darwin Industry’ met als toppunt het internationale Darwinjaar 2009. Ton is het allemaal eens gaan uitzoeken en reageerde met zijn ontnuchterende boek Verlichting of darwinisme? (verschenen in 2014). De website bij het boek bevat veel interessante informatie : (verlichtingofdarwinisme.nl)

Onze regelmatige lezing bezoekers zullen Ton Munnich tenminste van gezicht kennen, want als ook in de aardwetenschappen geïnteresseerde is hij vaak bij onze lezingen aanwezig. Ton zal na afloop van zijn voordracht enkele boeken meenemen ter inzage dan wel verkoop.

Eerstvolgende lezing

Natuurlijke aardbevingen in Zuid-Nederland en hun invloed op het landschap

Aanvang: 14:00 uur

Meer informatie>

Tijden

Van 14:00 tot 15:00.