Agenda archief

Hieronder volgt een overzicht van onze activiteiten, inclusief de reeds voorbije. Zo krijgt u een beeld van welke activiteiten het museum zoal organiseert. U kunt hier de actuele agenda inzien.

Lezingen

 1. Lezing Dr. Jan Lambert

  "Van oerknal naar oermens", lezing door Dr. Jan Lambert, oud-voorzitter van Geologisch Museum Hofland, bioloog en rasverteller.

  Meer informatie
 2. Lezing Prof. Dr. Jelle Reumer

  "De vis die aan land kroop."

  Lezing door Prof. Dr. Jelle Reumer, directeur Natuurhistorisch Museum, Rotterdam; hoogleraar vertebratenpaleontologie in Utrecht en auteur van diverse boeken.

  Meer informatie
 3. Lezing Dr. Johan ten Veen

  "De Eridanos delta - een begraven wereld tot leven gewekt"

  Lezing door Dr. Johan ten Veen, TNO/geologische dienst, Utrecht

  Johan ten Veen heeft zich voor TNO o.a. bezig gehouden met de Eridanos afzettingen en zal ons meer vertellen over zijn bevindingen.

  Meer informatie
 4. Lezing Enno Bregman

  Het unieke ontstaan van de Hondsrug in Drenthe.

  Klik hier voor meer informatie. (PDF)

 5. Lezing Prof. Dr. Salomon Kroonenberg

  Gas en tegengas

  De lezing "Gas en tegengas" door Prof. Salomon Kroonenberg slaat op een actueel onderwerp, namelijk het al of niet exploreren- en vervolgens produceren van schaliegas in Nederland.
  Prof. Kroonenberg heeft als onafhankelijke geoloog zitting in de commissie die de minister van economische zaken adviseert over dit onderwerp.
  Kroonenberg geniet vooral landelijke bekendheid vanwege zijn goede en prettig leesbare populair-wetenschappelijke boeken over geologie en maatschappij en zijn TV optredens. Hij is emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft (leerstoel Toegepaste Geologie) en studeerde geologie aan de Universiteit van Amsterdam.

  Het onderwerp zal gezien het omstreden gebruik van schaliegas velen aanspreken. Gezien het beperkte aantal zitplaatsen (55) geldt 'op=op', oftewel wie een volle zaal aantreft heeft pech. Vooraf reserveren is niet mogelijk.

 6. Lezing Hans de Groot

  "Essenties van de Mineralogie"

  Veel mineralen zijn een lust voor het oog.
  Deze lezing is voor iedereen die wil weten waarom ze er zo uitzien of hoe hun samenstelling is. Uiterlijke vorm is een afspiegeling van de interne structuur.
  De lezing is bedoeld als een inleiding in de mineralogie. Als u ook gegrepen wordt door dit boeiende onderwerp, kan het een opstap zijn voor een verdere bestudering daarvan.
  De theorie wordt verlevendigd met tal van mooie plaatjes.

 7. Lezing Jan Lambert

  "Van oerknal naar oermens", lezing door Dr. Jan Lambert, oud-voorzitter van Geologisch Museum Hofland, bioloog en rasverteller.

  Meer informatie
 8. Lezing dr. Anne Schulp

  "Een T. rex voor Naturalis"

  In 2017 gaat een geheel vernieuwd Naturalis open. Mét een grote dinosauruszaal.
  In de dinosauruscollectie van het museum in Leiden ontbrak tot dusver een grote vleeseter. In 2013 groef Anne Schulp, paleontoloog bij Naturalis, een gedeeltelijk skelet van een T. rex op in Montana.
  Hij kijkt terug naar de opgraving, maar vooral vooruit naar al het onderzoek dat het museum de komende jaren op deze vondst hoopt los te laten.

 9. Breuken en natuurlijke aardbevingen in Zuid Nederland: landschappen- en sleuven onderzoek.

  Lezing Prof. dr. Ronald T. van Balen, geoloog bij de Vrije Universiteit.

  Meer informatie
 10. De Vroege Aarde en haar buren

  Lezing Dr. Wout Nijman.

  Als we over de 'Vroege Aarde' spreken gaat het over de periode van het Archeïcum van 4 tot 2,6 miljard jaar geleden.
  Er zijn al veel, soms ook speculatieve, modellen van de bouw en samenstelling van de Vroege Aarde en haar atmosfeer. Tot voor kort was er echter weinig aandacht voor het vroege aardoppervlak. De ruimtevaart en planetaire geologie, vooral die van Mars, hebben daar verandering in gebracht.
  Er wordt gezocht naar antwoord op de vraag onder welke condities organismen leefden en of de nabuur-planeten lijken op de aarde uit die periode.

  Meer informatie
 11. Lezing Dick Slagter.

  De evolutie van de mens, er is wel degelijk een goede verklaring.

  Lees hier de samenvatting

 12. Lezing

  Het geopark Gooi en Vecht: wat is dat? door Jan Sevink.

  In de lezing wordt toegelicht wat een geopark is, met nadruk op de geosites en hun karakteristieken. Een overzicht wordt gegeven van deze geosites en hun kenmerken, waarbij aandacht is voor geologie, landschap en cultuurhistorie.

  Meer informatie
 13. De vroege Aarde, wat maakt onze planeet zo bijzonder?

  Lezing door Reinoud Vissers.
  Lees hier de samenvatting

 14. Neanderthaler, de stereotypen voorbij

  Lezing door Dr. Marco Langbroek
  Lees hier de samenvatting

 15. Lezing Leo Kriegsman.

  Diepenveen, de 5e Nederlandse meteoriet.

  Meer informatie>

 16. Lezing Dr. Wim de Gans

  De ondergrond van Amsterdam, een complex verhaal.
  Ontstaan, samenstelling van de bodem en de invloed op de bewoningsgeschiedenis.

  Meer informatie>

 17. Lezing Pier Stapersma

  Recente ontwikkelingen op de wereld energiemarkt.

  De spreker zal op hoofdlijnen een beeld geven van recente ontwikkelingen in de wereldwijde energievoorziening.
  De Nederlandse energietransitie wordt in context geplaatst door kort de drijvende krachten achter de groei van de mondiale energievraag te belichten, door recente ontwikkelingen in de internationale gas en olie markten te schetsen, en door kort te reflecteren op de afgeronde klimaatonderhandelingen in Parijs.

  Pier Stapersma is als Senior Analist verbonden aan het Clingendael International Energy Programme (CIEP), Den Haag.
  Zijn primaire aandachtsgebied is de Noordwest-Europese elektriciteits-voorziening in een mondiale context.

  Deze lezing vindt plaats in het kader van onze nieuwe wisseltentoonstelling: "Energie - waar gaat dat heen?"

 18. Lezing Michel Hensens

  Grondwater verontreiniging in het Gooi.
  Meer informatie

 19. Lezing Lucia van Geuns

  De hybride motor van de mondiale energietransitie.
  Meer informatie

 20. Lezing Drs. Eric Khodabux

  Noord-Holland blijft haar aardkundige monumenten koesteren.

  Meer informatie
 21. Lezing Dr. Hanco Zwaan.

  De functie van het Nederlands Edelsteen Laboratorium - zo werkt de moderne edelsteenkunde.

  Meer informatie>

 22. Lezing drs. Sander Koopman.

  Tijdreizen in het Gooi: van Neanderthalers tot de Tweede Wereldoorlog.
  Een actueel overzicht van de regionale archeologie.

  (attentie: zaterdag i.p.v. zondag)
  Meer informatie

 23. Lezing door Dr. W.Z. (Wim) Hoek

  Wat kunnen we leren van klimaatveranderingen in het verleden?
  Een blik terug in de tijd vanaf het einde van de laatste ijstijd tot heden.

  Meer informatie

 24. Lezing Dr. Ir. Imme de Bruijn.

  De mogelijke rol van kernenergie in de energietransitie.
  Meer informatie

 25. Lezing Dr. W. J. Evert van de Graaff

  Schaliegas.

  De opkomst van schaliegas en schalieolie heeft de energiemarkt in de VS en daarmee van de hele wereld, fundamenteel veranderd.

  Lezing in het kader van onze tentoonstelling Energie – waar gaat dat heen…?
  Meer informatie

 26. Dr. Edward van Riessen spreekt over geologie en wijnbouw.

  Hoe de ondergrond van de wijngaard mede bepalend is voor de smaak van de wijn.
  Met proeverij !!
  Meer informatie

 27. Lezing Dr. Manfred van Bergen

  Gevaren en gunsten van het Italiaanse vulkanisme: op weg naar kritieke toestanden...?
  Meer informatie

 28. Lezing Prof. Jan Smit

  De Chicxulub meteorietinslag, aardbevingen, de Indiase Deccan Traps en tsunamis.
  Meer informatie

 29. Lezing Frank Beunk

  Het Hoe en Waarom van onze unieke aardse plaattektoniek
  Meer informatie

 30. Lezing

  Bernd Andeweg spreekt over aardbevingen in Nederland, inclusief de Groningse bevingen door aardgas winning.
  Meer informatie

 31. Lezing Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn

  De Loosdrechtse Porseleinfabriek boven water
  Meer informatie

 32. Lezing Drs. Sander Koopman

  Tijdreizen, archeologie van het Gooi.
  Meer informatie

 33. Lezing drs. Milo Verhamme

  Wonen en werken in het Mesolithicum - opgravingen aan de Staringlaan te Soest.
  Meer informatie

 34. Lezing door prof. dr. Jan Sevink

  De Laarder Wasmeren, een heel bijzonder stuifzandgebied.
  Meer informatie

 35. Lezing Dr. Ko van Huissteden

  Ontdooiende permafrost, de joker in het klimaat
  Meer informatie

 36. Lezing Aart van der Want

  Van pijpenkoppen in de grond tot cultureel erfgoed.
  Meer informatie

 37. Lezing Prof. Dr. Jelle Reumer

  Natura Morte - over Nederlandse top-fossielen gesproken.
  Meer informatie

 38. Lezing door Dr. Janne M. Koornneef

  Diamanten: Tijdcapsules uit de diepe Aarde

  Meer informatie>

 39. Lezing Femke E. Lippok

  Rurale rijkdom en langeafstandsuitwisseling in vroeg middeleeuws Noordwest Europa
  Meer informatie>

 40. Nationale Archeologiedagen 2018

  Lezing en excursie “Het geheim van de grafheuvels”
  Spreker en excursieleider: Sander Koopman.

  Ook in het kader van de Nationale Archeologiedagen:
  Zaterdag 13 oktober: Archeologiebeleving voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Meer informatie
 41. Natuurgeweld in de Gelderse- en Eemvallei

  Vertoning van de film Natuurgeweld in de Gelderse- en Eemvallei - Geen van ons heeft het gezien of zal het ooit zien, daarvoor leven wij te kort.

  Inleiding en presentatie door de maker, em. hoogleraar Marcel Creemer.

  Klik hier voor meer informatie

 42. Lezing dr. Anne Schulp

  Een kudde Triceratopsen - over de Boven Krijt Triceratops opgraving door Naturalis in Wyoming.
  Meer informatie>

 43. Een fatale inslag, 66 miljoen jaar geleden

  Lezing door Prof. Dr. Jan Smit, em. hoogleraar Vrije Universiteit.

  Jan Smit, een van de grondleggers van het onderzoek inzake de catastrofale overgang van Krijt naar Tertiair (Paleogeen), zal ons bijpraten over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Dit mede naar aanleiding onze nieuwe wisseltentoonstelling over dit onderwerp , die onlangs door hem is geopend .

 44. Lezing Dr. Jan Gevers Leuven

  Lavoisier en hoe zuurstof in onze atmosfeer kwam.

  Aanvang: 14:00 uur

  Meer informatie>

 45. Lezing Robbert Striekwold

  De aard en impact van massa-uitstervingen

  Aanvang: 14:00 uur

  Meer informatie>

 46. Lezing Dr. John W.M. Jagt

  Het grote uitsterven - Krijt/Paleogeen-grens, 66 miljoen jaar geleden

  Aanvang: 14:00 uur

  Meer informatie>

Kinderactiviteiten

 1. Het zwarte goud

  Aan het werk met plantenfossielen uit het Carboon.
  Kinderactiviteit in de herfstvakantie

  Meer informatie

 2. Kerstvakantie Kindermiddag

  Met acrylverf en veel fantasie gaan we stenen beschilderen. Neem een verfschort mee of een oud overhemd.
  Voor kinderen van 7 jaar en ouder.
  Doorlopend van 13.00 – 15.45 uur.
  Kosten entree + € 1.00 materiaalkosten.

 3. Kindermiddag: Maak je eigen fossiel

  In het museum zijn veel fossielen te zien: versteende overblijfselen van dieren en planten die lang geleden geleefd hebben. Op 8 januari kunnen kinderen zelf een "fossiel" maken, door schelpen of takjes in klei af te drukken - het resultaat is verrassend echt!

  Meer informatie
 4. Begin je eigen verzameling.

  Voor kinderen van 6 jaar en ouder.
  Klik hier voor meer informatie

 5. Kinderworkshop: Schrijf je eigen prehistorische verhaal!

  De workshop wordt verzorgd door Anne-Margreet Matsuura, schrijfster van het kinderboek ‘Nikki en de Neanderthalers’.
  Klik hier voor meer informatie

 6. Kinderactiviteit: kijkdoos maken

  In een schoenendoos wordt een landschap van lang geleden gebouwd.

 7. Opgraven van fossielen en botten

  Kom botten, stenen, tanden en fossielen opgraven in het opgravingsterrein van het museum.
  Kijk hier voor meer informatie

 8. Steentjes slijpen op een glasplaat

  Kies een leuk steentje uit en bewerk dat met slijppoeder, net zo lang tot het prachtig glanst.
  Kinderactiviteit
  Kijk hier voor meer informatie

 9. Steentjes slijpen op een glasplaat

  Kies een leuk steentje uit en bewerk dat met slijppoeder, net zo lang tot het prachtig glanst.

  Kinderactiviteit
  Kijk hier voor meer informatie

 10. Steentjes slijpen op een glasplaat

  Kies een leuk steentje uit en bewerk dat met slijppoeder, net zo lang tot het prachtig glanst.

  Kinderactiviteit
  Kijk hier voor meer informatie

 11. Vulkaantjes maken en laten uitbarsten.

  Kinderactiviteit eerste zondag van de maand.

 12. Weekend van de wetenschap

  Archeologieprogramma met o.a een speurtocht langs onze nieuwe tentoonstelling "Gevonden voorwerpen".
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Kijk hier voor meer informatie

 13. Weekend van de wetenschap

  Archeologieprogramma met o.a een speurtocht langs onze nieuwe tentoonstelling "Gevonden voorwerpen".
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Kijk hier voor meer informatie

 14. Archeologiedagen

  Archeologieprogramma met o.a een speurtocht langs onze nieuwe tentoonstelling "Gevonden voorwerpen".
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Kijk hier voor meer informatie

 15. Alles over fluorescentie

  In een donkere ruimte kan met onzichtbaar licht in mineralen, stenen en planten schitterende kleuren worden opgewekt.
  Hoe is dat mogelijk? Kom kijken naar dit fenomeen dat fluorescentie heet en probeer het uit.
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

 16. Mozaiek maken met kleine gekleurde platte steentjes

  Kinderactiviteit

 17. Kijkdoos maken.

  Met verschillende prehistorische dieren of belemnieten, ammonieten of een kwal kunnende mooiste kijkdozen gemaakt worden.

 18. Knutselen met steentjes.

  Stenen beschilderen of beestjes maken van kleine steentjes met behulp van stopverf.
  Kijk hier voor meer informatie

 19. Kinderactiviteit: schilderen met zand.

  Wat onze voorouders al deden in grotten doen wij ook: met gekleurde zanden dieren schilderen op steen.
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.
  Klik hier voor meer informatie

 20. Graven naar fossielen en botten.

  Kinderactiviteit eerste zondag van de maand.

  Kijk hier voor meer informatie

 21. Archeologiebeleveing

  Archeologieprogramma met o.a een speurtocht langs onze nieuwe tentoonstelling "Gevonden voorwerpen".
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Kijk hier voor meer informatie

 22. Van allerlei met zand

  Kinderactiviteit
  Kijk hier voor meer informatie

 23. Steentjes slijpen op een glasplaat

  Kies een leuk steentje uit en bewerk dat met slijppoeder, net zo lang tot het prachtig glanst.
  Kijk hier voor meer informatie

 24. Steentjes slijpen op een glasplaat

  Kies een leuk steentje uit en bewerk dat met slijppoeder, net zo lang tot het prachtig glanst.
  Kijk hier voor meer informatie

 25. Steentjes slijpen op een glasplaat

  Kies een leuk steentje uit en bewerk dat met slijppoeder, net zo lang tot het prachtig glanst.
  Kijk hier voor meer informatie

 26. Archeologiebeleving

  Archeologieprogramma met o.a een speurtocht langs onze nieuwe tentoonstelling "Gevonden voorwerpen".
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Kijk hier voor meer informatie

 27. Alles over fluorescentie

  In een donkere ruimte kan met onzichtbaar licht in mineralen, stenen en planten schitterende kleuren worden opgewekt.
  Hoe is dat mogelijk? Kom kijken naar dit fenomeen dat fluorescentie heet en probeer het uit.
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

 28. Nationale Archeologiedagen

  Archeologieprogramma met o.a een speurtocht langs onze nieuwe tentoonstelling "Gevonden voorwerpen".
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Kijk hier voor meer informatie

 29. Knutselen met steentjes.

  Met steentjes, diverse versierende materialen en stopverf maken de kinderen hun eigen creaties. Deze mogen uiteraard mee naar huis genomen worden.

  Meer informatie
 30. Mozaïek maken

  Je gaat een mozaïek maken met kleine gekleurde platte steentjes.

  Als je mozaïek klaar is mag je het resultaat natuurlijk mee naar huis nemen.
  Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 6 jaar en ouder.

 31. Archeologiebeleving

  Archeologieprogramma met o.a een speurtocht langs onze nieuwe tentoonstelling "Gevonden voorwerpen".
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.

  Kijk hier voor meer informatie

 32. Vulkaantjes maken en laten uitbarsten.

  Kinderactiviteit eerste zondag van de maand.

 33. Kijkdoos maken

  In een schoenendoos bouw je een landschap van lang geleden. Je kunt kiezen uit een dinolandschap en een zee met ammonieten, schelpen etc.

 34. Schilderen met zand.

  Wat onze voorouders al deden in grotten doen wij ook: met gekleurde zanden dieren schilderen op steen.
  Voor kinderen vanaf 6 jaar.
  Klik hier voor meer informatie

 35. Fossieltjes maken

  Activiteit voor kinderen vanaf 6 jaar.
  Maak je eigen "fossiel", door schelpen of takjes af te drukken in zachte klei.

  Meer informatie
 36. Van allerlei met zand

  Kinderactiviteit
  Kijk hier voor meer informatie

Overige activiteiten

 1. Voel de Aarde

  Ervaar de schoonheid van mineralen en fossielen met uw tastzin.
  Activiteit in het kader van het Weekend van de Wetenschap.

  Meer informatie
 2. Voel de Aarde

  Ervaar de schoonheid van mineralen en fossielen met uw tastzin.
  Activiteit in het kader van het Weekend van de Wetenschap.

  Meer informatie
 3. Workshop: Edelstenen, briljante stenen!

  13.30 – 15.30 uur
  Tijdens deze workshop maak je kennis met een groot aantal facetten van edelsteenkunde. Je komt genieten van een groot scala aan prachtige bekende edelstenen zoals robijn, saffier, smaragd en diamant, maar ook kennismaken met minder bekende soorten zoals toermalijn, spinel en opaal.
  De workshop duurt 2 uur. De kosten zijn 40€ per persoon. Aanmelden is noodzakelijk. Inschrijving via een mail naar
  Maximale groepsgrootte: 8 personen.

 4. Weekend van de wetenschap

  Spelen met energie.
  Workshops over vormen van duurzame energie.
  Voor kinderen vanaf 8 jaar.
  Meer informatie

 5. Weekend van de wetenschap

  Spelen met energie.
  Workshops over vormen van duurzame energie.
  Voor kinderen vanaf 8 jaar.
  Meer informatie

 6. Combi fietstocht

  Een boeiende fietsmiddag, in samenwerking met het Fietsgilde.

  Meer informatie
 7. Determinatiedag

  Jong en oud kan weer zijn vakantievondsten door onze specialisten laten bekijken en determineren. Wij zien er naar uit om uw fossielen, mineralen en gesteenten te duiden. Uiteraard willen we graag van u horen waar u ze heeft gevonden!
  Voor de kinderen is er een speciale activiteit voor het determineren van zwerfstenen en het maken van een eigen stenen-zoekkaart!
  Vanaf 13.00 bent u van harte welkom.

 8. Combi fietstocht

  Een boeiende fietsmiddag, in samenwerking met het Fietsgilde.

  Meer informatie
 9. De grond onder onze voeten

  speciaal voor blinden en slechtzienden: Workshops/rondleiding

  Meer informatie

 10. De grond onder onze voeten

  speciaal voor blinden en slechtzienden: Workshops/rondleiding

  Meer informatie

 11. Opening vernieuwd Atelier

  Deze zaterdagmiddag is iedereen vanaf 13.30 uur van harte welkom om het vernieuwde Atelier te komen bewonderen.
  Er worden demonstraties gegeven met de nieuwe zaag-, slijp- en polijstmachines en er worden fossielen geprepareerd.

 12. Determinatiemiddag.

  Jong en oud kan weer zijn vakantievondsten door onze specialisten laten bekijken en determineren. Wij zien er naar uit om uw fossielen, mineralen en gesteenten te duiden.
  Uiteraard willen we graag van u horen waar u ze heeft gevonden!
  Voor de kinderen is er een speciale activiteit voor het determineren van zwerfstenen en het maken van een eigen stenen-zoekkaart!
  Vanaf 13.00 bent u van harte welkom.