Vriend worden

Helpt u ons onze ambities te realiseren?
Naast een gemeentelijke subsidie draait het museum geheel op inkomsten uit bezoekers, vrienden en een enkele sponsor. Ons streven is om elk jaar een nieuwe wisseltentoonstelling in te richten en de bestaande vaste tentoonstellingen aan de eisen van een modern museum aan te passen. Onze financiële middelen zijn echter niet toereikend om deze ambitie volledig waar te maken. Bijdragen van vrienden en/of sponsors zijn dan ook uiterst welkom.

Hoe werkt het

Al voor 25 euro per jaar bent u vriend van het Geologisch Museum. (Hogere bedragen zijn van harte welkom.)

Als dank voor uw vriendschap krijgt u op vertoon van uw vriendenpas

  • gratis toegang tot het museum.
  • gratis toegang tot de zondagmiddaglezingen
  • bij elk bezoek gratis toegang voor 3 introducées

Bovendien ontvangt u twee maal per jaar digitaal het Hofland Journaal, waarin wij u op de hoogte houden van het wel en wee van ons museum en ontvangt u onze digitale nieuwsflits, met daarin o.a. de aankondigingen van de zondagmiddaglezingen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester. Contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Geïnteresseerd?

We verwelkomen u graag als vriend van ons museum!
U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. U wordt dan tot wederopzegging vriend van het Geologisch Museum Hofland.

Nadat u het formulier hebt ingevuld verzoeken wij u uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL86RABO 0334 9195 25
Voor de volgende jaren ontvangt u te zijner tijd een verzoek uw bijdrage voor het nieuwe jaar over te maken.

Na ontvangst van uw bijdrage ontvangt u zo snel mogelijk de vriendenpas waarmee u zich in het museum als vriend kunt legitimeren en u kunt profiteren van de voordelen.
Uw vriendschap met het Geologisch Museum Hofland opzeggen kan per kalenderjaar. Als u voor 1 december opzegt vervalt uw lidmaatschap voor het volgende jaar.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met:

Dhr. R. Kreijger
Telefoon: 035 - 5382520
E-mail: