Geschiedenis

De Stichting Geologisch Museum Hofland, als feitelijk beheerder van dit museum, kwam tot stand op 19 april 1972. Dit in nauw overleg met de gemeente Laren, aan wie de amateurgeoloog Lucas Hofland bij zijn overlijden in 1969 zijn zwerfstenenverzameling had nagelaten. Sindsdien is de museale collectie sterk uitgebreid en veel gevarieerder geworden door aankopen en schenkingen. De eerste vestiging van het museum was een oude boerderij aan het Zevenend in Laren.

Op 1 april 1988 kreeg de Stichting van de gemeente Laren de beschikking over het huidige pand, het voormalige Tolhuis aan de Hilversumseweg. Bij het Tolhuis hoorde een tuin, waarvan een deel in het begin van de jaren negentig werd ingericht als stenentuin. In totaal 60 ton zwerfstenen werden daar bijeengebracht uit vindplaatsen in Blaricum, Hilversum, het Urkerbos en de Hondsrug. Deze stenentuin is zo een verlengstuk van de collectie die in het museum wordt getoond.

In 2006 kon het museum flink uitgebreid worden met een nieuwe vleugel, waarin een grote expositieruimte is en een souterrain voor lezingen en collectieopslag. Deze toevoeging staat bekend onder de naam Nienhuijs vleugel, vanwege een aanzienlijk schenkingsbedrag van deze amateur geoloog die daarmee de aanzet tot de uitbreiding gaf.

Een uitgebreidere geschiedenis vindt u hier.