Wie zijn wij

Heide

Het museum is gevestigd in het oude Tolhuis van Laren, dat met een moderne museumvleugel is uitgebreid. Het ligt naast het St. Janskerkhof, van oudsher centrum van het Gooi. Vanwege de grote verscheidenheid aan landschappen in de regio, de ligging op een in de ijstijd gevormde stuwwal en de fraaie heidegebieden is dit een uitstekende locatie voor een geologisch museum.

Geologisch Museum Hofland is officieel ingeschreven in het museumregister van de Nederlandse Museumvereniging. Beheerder is de Stichting Geologisch Museum Hofland, een stichting zonder winstoogmerk.

Het museum wordt in bedrijf gehouden door ca. 60 vrijwilligers van diverse pluimage; allen mensen die de aarde een warm hart toedragen, onder wie zowel leraren als huisvrouwen, mensen met twee rechterhanden dan wel een geologische of andere natuurwetenschappelijke achtergrond.