Programma's Basisonderwijs en BSO

Kinderen-wijzen

Onze lesprogramma’s voldoen aan de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs. Een programma bestaat uit een presentatie voor de hele groep van 30 minuten, gevolgd door drie doe-programma’s van elk 20 minuten in kleine, roulerende groepen.

Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen niet alle programma worden aangeboden. Bij alle aanvragen blijven we afhankelijk van de laatste overheidsvoorschriften. Vooraf overleg tussen het museum en de school over de exacte invullen van de lessen is noodzakelijk.

Overzicht van de programma's

Deze vijf programma's kunnen probleemloos worden uitgevoerd:

lesprogramma doelgroep
Max en de toverstenen onderbouw
Verzamelaars, jagers en boeren midden- en bovenbouw
Ontwikkeling van het leven op aarde midden- en bovenbouw
Archeologie midden- en bovenbouw
Edelstenen, sierstenen en mineralen midden- en bovenbouw


Na overleg, ruim van te voren, is ook mogelijk:

lesprogramma doelgroep
Spelen met energie bovenbouw


Raadpleeg voor praktische informatie de pagina Informatie en Tarieven.

Max en de toverstenen

doelgroep: onderbouw

De kinderen maken kennis met stenen, ze bekijken kristallen en mineralen en horen daarbij een spannend verhaal. Een korte wandeling door de stenentuin, een ontdekkingstocht langs mineralen en het versieren van stenen maken dit programma ook voor de hele kleintjes tot een belevenis.
We starten met de hele groep, daarna gaan de kinderen in kleine groepjes zelf aan het werk.

 • Naar aanleiding van het boek “Max en de toverstenen” (kan geleend worden van het Museum) steentjes versieren. De versierde steentjes worden meegenomen naar huis.
 • Samen praten over het verhaal van Max, mooie sierstenen en mineralen bekijken en vasthouden. Kijken in de fluorescentiekast naar mooi oplichtende stenen.
 • Een stenen-memory met elkaar doen. Diverse soorten graniet zijn in plakken gezaagd en de kinderen zoeken de passende helften bij elkaar.

Overzicht lesprogramma's

Verzamelaars, jagers en boeren

doelgroep: midden- en bovenbouw
kerndoel 52Hoe leefde de prehistorische mens, hoe kwam hij aan voedsel en waar woonde hij ? Wat zijn artefacten? Op deze en andere vragen krijgen de leerlingen antwoord bij dit programma.
Eerst een inleidende groepspresentatie, daarna gaan de leerlingen in kleine groepjes zelf aan het werk:

 • Buiten: vuur maken met vuurboog en vuurslag, tarwekorrels malen met een echte maalsteen , weven op een primitief weefgetouw.
 • Klein gereedschap maken met vuursteen ( mogen mee naar huis).
 • Een verhaal over het gebruik van vuursteen in de jeugdhoek. Leerlingen mogen zelf gereedschap uit de Steentijd bekijken en vasthouden.

Ook een rondleiding door onze tentoonstelling "Goois Verleden" en het met elkaar opzetten van een tentje, zoals de Neanderthalers dat waarschijnlijk deden, behoort tot de mogelijkheden.

Overzicht lesprogramma's

Ontwikkeling van het leven op aarde

doelgroep: midden- en bovenbouw
kerndoel 41 en 51De wereld zag er vroeger anders uit. We weten dat door de fossielen, de sporen van meestal uitgestorven planten en dieren, die we in de aarde hebben gevonden. Onze speurtocht naar het leven van vroeger is nog lang niet ten einde. Wat gebeurde er tijdens de verschillende geologische tijdperken? Hoe ontwikkelden zich planten en dieren? Onze diorama’s geven een overzicht.
Na een inleidende groepspresentatie gaan de leerlingen in kleine groepjes zelf aan het werk:

 • Fossieltjes zoeken of hakken in tufkrijt (mogen mee naar huis).
 • Rondleiding met opdrachten langs de diorama’s.
 • Verhaal over en met oeroude fossielen, die je mag vasthouden.

Overzicht lesprogramma's

Archeologie

doelgroep: midden- en bovenbouw
kerndoel 52


Wat doet een archeoloog? Na een presentatie van archeologisch onderzoek in Nederland doen de leerlingen als echte archeologen zelf opgravingen. Ze meten het terrein op, maken vondsten schoon en tekenen deze daarna op ruitjespapier. De middenbouw graaft artefacten op (stukjes van gebruiksvoorwerpen), de bovenbouw houdt zich bezig met het grotere werk, het opgraven van botten van ijstijddieren!
Eerst een inleidende presentatie of film, daarna aan het werk in kleine groepjes:

 • Zoeken in het opgravingsterrein naar scherven, botjes enz. Meten, tekenen, op een eenvoudige wijze determineren, wat is het?
 • Van een heleboel scherven zelf een potje restaureren (mag mee naar huis).
 • Rondkijken in de afdeling Goois Verleden waar mammoetkiezen en andere botten van ijstijddieren te zien zijn, aan de hand van diverse opdrachten.

of:

 • Zoeken in het opgravingsterrein naar grote botten van ijstijddieren, schoonmaken enz.
 • Determineren van de botten door de maten te noteren en te zoeken in voorbeeldboeken. Invullen van een document van opgraving.
 • Rondkijken in de afdeling Goois Verleden.

Overzicht lesprogramma's

Edelstenen, sierstenen en mineralen

doelgroep: midden- en bovenbouw
kerndoel 42 en 44


Leerlingen zijn dol op gekleurde, glimmende stenen. Tijdens dit programma krijgen zij informatie over mineralen, kristallen en het gebruik van edelstenen en sierstenen in sieraden. Ook mogen ze zelf sierstenen vasthouden en …. hoe maak je zelf een kristal?
Na een inleidende groepspresentatie gaan de leerlingen in kleine groepjes zelf aan het werk:

 • Speurtocht langs de mineralen in de vitrines in het museum.
 • Kristalvormen maken van papier (als er tijd genoeg is: de hardheid van mineralen testen).
 • Kristalvormen van hout proberen op de juiste plaats in de mallen te zetten.
 • Sierstenen, koraal, git, barnsteen en koraal hanteren en bekijken.

Overzicht lesprogramma's

Spelen met energie

doelgroep: bovenbouw
kerndoel 39 en 45Het energieprobleem is actueel. Dit programma brengt leerlingen spelenderwijs in contact met windenergie, zonne-energie en aardwarmte. We bieden een attractief programma met een interactieve quiz voor de hele groep.

Leerlingen werken in kleine groepen (maximaal vijf) met een van deze energievormen. Elke groep bouwt een testopstelling. Hiermee doen de leerlingen onderzoek en formuleren ze de conclusies. Na afloop presenteren zij hun resultaten aan de andere groepen.<

Onderzoeksvragen:
Welke invloed heeft de vorm van een windmolenblad en de plaatsing in al of niet bebouwd gebied op de elektriciteitsopbrengst van een windmolen.
Hoe wordt aardwarmte overgedragen naar je huis en hoe snel werkt dat? Heb je daar een pomp bij nodig?
Wat is de optimale plaatsing van een zonnepaneel ten opzichte van de zonnestand? (zomer, winter, ochtend, middag en avond ?)

Overzicht lesprogramma's