Vanaf groep 6

Opgraven en determineren van botten

Doelgroep

Vanaf groep 6

Duur

1,5 uur

Dit is de kans voor uw grotere leerlingen: Bij ons kunnen ze zelf "opgravingen" verrichten en de vondsten determineren. Als beloning wordt er een document van opgraving uitgereikt. Het programma bestaat verder uit een film, een rondleiding en/of een speurtocht door de stenentuin (in overleg).

Vulkanisme en platentektoniek

Doelgroep

Vanaf groep 6. Het programma wordt in overleg met de leerkracht samengesteld.

Duur

1 - 1,5 uur

Een inleidende videofilm van 20 minuten laat zien hoe de aardkorst uit langzaam verschuivende aardplaten is opgebouwd en hoe sommige aardplaten met elkaar in botsing zijn en andere juist uit elkaar drijven of langs elkaar heen schuren. Deze al honderden miljoenen jaren actieve geologische processen resulteerden in het openen en sluiten van oceanen, met daarbij de vorming van gebergten. Nog steeds getuigen vulkanisme en aardbevingen van het doorgaan van deze processen in het heden. Daarna mogen de leerlingen verschillende soorten vulkanisch materiaal onder de microscoop bekijken en volgt een rondleiding langs het interactieve wandtableau dat de kringloop van de gesteentevorming illustreert. Tenslotte wordt een quiz gemaakt.

Gesteentekringloop

Doelgroep

Vanaf groep 8

Duur

2 uur

Inzicht wordt gegeven in het waar en hoe van gesteentevorming en de kringloop van de gesteenten op aarde.

Aan de hand van een Powerpointpresentatie wordt op eenvoudige wijze uitgelegd hoe de belangrijkste gesteentetypen gevormd worden (stollingsgesteenten, sedimenten en omvormingsgesteenten). Tussendoor worden worden deze gesteente typen bekeken en bevoeld. Ook hun belangrijkste kenmerken worden besproken (mineraalinhoud, kristalgrootte, gelaagdheid, etc.). Magma uit de diepte rijst omhoog en stolt in of op de aardkorst en vormt nieuw gesteente. Gesteente dat aan het aardoppervlak verschijnt wordt geërodeerd, getransporteerd en langzaam afgebroken. Onder invloed van de platentektoniek treedt gebergtevorming op en verdwijnt elders oceaanische korst in de aardkorst.

Daarna kunnen de leerlingen in drie verschillende onderdelen een aantal stenen onderzoeken en van een ander aantal stenen puzzelen waaruit deze zijn opgebouwd (kristallijn gesteente en/of sediment). Bij het grote wandtableau over de gesteentekringloop kunnen de leerlingen extra uitleg krijgen, of ze maken in de gesteentetuin een speurtocht (in overleg).

Ontwikkeling van het leven

Doelgroep

Groep 4 - 6, in overleg ook groep 7 - 8.

Duur

1 - 1,5 uur

Aan de hand van een Powerpointpresentatie leren de kinderen over ontwikkeling van het leven op aarde. Hoe de aarde en het leven daarop erg oud is en hoe planten en dieren veranderd zijn in de loop van vele duizenden jaren en hoe de oudste levenssporen eruit zien. Vragen als: "Hoe weten we welke planten en dieren vroeger leefden? Wat zijn fossielen eigenlijk"? worden behandeld. Hierna kunnen de leerlingen zelf fossielen vasthouden en bekijken en kleine fossieltjes zoeken in uitgewassen tufkrijt.

Vanaf groep 6 is er de mogelijkheid de vondsten zelf onder de microscoop te bekijken en gezamenlijk een quiz te maken.

Spelen met energie

Doelgroep

groep 7-8

Duur:

1.5-2 uur

In deze techniekles experimenteren leerlingen met windenergie, aardwarmte en zonne-energie. Na een speelse inleiding gaan groepjes leerlingen aan de slag met leskisten en proberen uit hoe je op een duurzame manier, zonder fossiele brandstoffen, elektriciteit of warmte kan produceren.
De leerlingen ontwerpen zelf verschillende wieken, laten de windmolen draaien en meten hoeveel energie wordt opgewekt. Ze werken met slangen en water en pompen aardwarmte naar boven. Ze maken stroom met zonnepanelen op een beweegbaar dak.
Na afloop vertelt elk van de drie groepjes aan de klas wat hun resultaten en bevindingen zijn geweest bij de uitvoering van deze experimenten.
Bekijk ook het filmpje voor een impressie van dit programma op Youtube.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met:

Mevr. C. Goubitz
Telefoon: 035 - 6834232
E-mail: