Collectie aanmelden

Regelmatig krijgen wij collecties stenen, fossielen, mineralen en/of archeologische voorwerpen aangeboden. Daar zijn wij heel blij mee, want wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om onze collectie uit te breiden. 

Heeft u fossielen, mineralen, stenen, archeologische voorwerpen of iets anders verzameld dat met ons museum te maken heeft? En wilt u afstand doen van de opgebouwde collectie? Of heeft u als nabestaande te maken met de afhandeling van een een dergelijke collectie en u wilt dit materiaal op een goede manier achterlaten? Het aanbieden van uw collectie aan ons museum is altijd een optie. Bij ons is uw collectie in goede handen.

Na aanmelding en aflevering zal de museale commissie ervoor de collectie beoordelen. Zij zullen bekijken welke stukken in ons depot worden ondergebracht, dan wel tentoongesteld kunnen worden. Materiaal dat niet in onze collectie kan worden opgenomen komt in aanmerking voor verkoop in onze museumwinkel.

Bij overdracht van een collectie tekent u een formulier waarmee u formeel afstand doet van het materiaal. Het is dan eigendom van het museum, u kunt hier later geen aanspraak meer opmaken.

Voor meer informatie, neem contact op per e-mail met info@geologischmuseumhofland.nl.