Geologisch  Museum  Hofland

Ruim 45 jaar zijn wij een museum voor geologie en regionale prehistorie. Als educatief centrum ontvangen wij vele scholen. Vrijwilligers houden dit voor jong en oud leuke en leerzame museum in stand.

lees meer > onze collectie >

Museum gesloten

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan is het museum met ingang van 13 maart gesloten.
De maatregel geldt in ieder geval tot en met 31 maart.

Goois verleden

Kom het Goois Verleden (her)ontdekken.

Onder de naam "Goois Verleden" geven we een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het Gooi. Aan de hand van een doorlopende, panoramische muurschildering zie je hoe de Gooise landschappen zich aanpasten aan de afwisselend warme en koude perioden. Je kunt zelf de herkomst nagaan van de vele soorten Gooise zwerfstenen, die door het landijs werden meegevoerd. Of verbaas je over de mooie archeologische vondsten die gedaan zijn. Centraal in de opstelling staat een maquette van de Gooise stuwwal.

De expositie is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Steun Goois Natuurreservaat (SSGNR).

Schoolprogramma

Als educatief centrum zetten met name de medewerkers van de Scholenwerkgroep zich in voor het ontwikkelen, presenteren en verbeteren van leuke en goede lesprogramma's, die aansluiten op de belevingswereld en het niveau van de betrokken kinderen, dan wel jeugd van het voortgezet onderwijs. Wij hanteren daarbij de methode van het ‘Ontdekkend leren’.

Meer weten...