Overige activiteiten

Het museum is regelmatig vertegenwoordigd bij activiteiten van landelijke en regionale geologische verenigingen. Bijvoorbeeld met stands over speciale onderwerpen. Daarnaast doen medewerkers van het museum regelmatig mee met regionale jaarmarkten, waarbij het bevorderen van de naamsbekendheid en ook de winkelomzet van het museum voorop staat Er zijn echter nog meer activiteiten, zoals hieronder aangegeven.

Jaarmarkten

Medewerkers van het museum doen regelmatig mee met jaarmarkten uit de regio waarbij het bevorderen van de naamsbekendheid van het museum, van het winkelaanbod en van de gezelligheid voorop staat.

Cursussen

Het museum organiseert incidenteel cursussen voor het publiek over geologische onderwerpen waar u zich voor kunt opgeven. Dergelijke cursussen en de bijbehorende kosten worden tijdig via de media en ook hieronder aangekondigd.

Fietstocht door Goois verleden

Fietsgilde ’t Gooi organiseert samen met Geologisch Museum Hofland jaarlijks boeiende fietsmiddagen door het Gooise verleden.