Het museum heeft geen zakelijke, vaste sponsors, wel is er sprake van incidentele bijdragen door derden, bijvoorbeeld om de aanschaf van dure audiovisuele middelen te vergemakkelijken. Zo is de uitvoering van deze website mede mogelijk gemaakt door een gift van het Rabo Coöperatiefonds. Partners/bedrijven die willen deelnemen in de financiering van duurzame tentoonstellingsmiddelen en van de uitbreiding van ons educatief centrum zijn uiteraard zeer welkom.

PRIVÉSPONSORING
Privé personen die het museum willen ondersteunen kunnen dit op twee manieren doen:

Jaarlijkse bijdrage
Vriend van het museum worden door jaarlijks € 25 bij te dragen. U krijgt daarvoor het hele jaar gratis toegang tot het museum en bij elk bezoek kunt u drie introducés mee laten genieten. Verder ontvangt u 2x per jaar ons museumblad “Het Hofland Journaal” en, indien gewenst, kunt u e-mail alerts krijgen over bijzondere activiteiten zoals lezingen.

Schenkingen
Als erkende ANBI (algemeen maatschappelijk nut beogende instelling) organisatie zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar als gift.

COÖPERATIEFONDS RABOBANK NOORD GOOILAND
Rabobank Noord Gooiland is als coöperatieve bank betrokken bij de lokale samenleving. Als bewijs van die betrokkenheid gebruikt de Rabobank een deel van haar winst om lokale projecten te ondersteunen via het Coöperatiefonds.

In 2012 hebben leden van de bank het project “Realisatie Kinderpaviljoen bij Geologisch Museum Hofland” ingediend. In het Kinderpaviljoen – een houten gebouwtje in de museumtuin – kunnen allerhande buitenactiviteiten plaatsvinden. Zowel voor het basis- en het voortgezet onderwijs, als voor niet schoolgebonden kinderactiviteiten. Dit project is gehonoreerd met het maximale toe te kennen bedrag van € 3000,-. Het kinderpaviljoen is in oktober 2012 feestelijk geopend.

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS NOORD-HOLLAND
Medio 2013 is onze filmzaal verbouwd tot druipsteengrot met prehistorische tekeningen. In deze grotkamer vertelt een sjamaan in beeld en geluid het verhaal over het ontstaan van de mensheid. Deze verbouwing is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.

GOOIS NATUURRESERVAAT
logo_GNROnder de titel “Goois verleden” is in april 2014 een geheel vernieuwde vaste tentoonstelling over de geologie en archeologie van het Gooi geopend.
Het Goois Natuurreservaat is bij de totstandkoming betrokkenen is tevens een belangrijke sponsor van deze herinrichting.

Dhr. J. van Muiswinkel
E-mail: penningmeester@geologischmuseumhofland.nl