Over Geologisch Museum Hofland

Geologisch Museum Hofland staat ingeschreven in het museumregister van de Nederlandse Museumvereniging.
Beheerder van de museumcollectie is de Stichting Geologisch Museum Hofland, een stichting zonder winstoogmerk. De stichting heeft een bestuur en ruim 70 vrijwilligers.

Missie

Geologisch Museum Hofland laat jong en oud kennis nemen van het geologisch, biologisch en historische verhaal van de aarde. Daarbij gaat speciale aandacht naar het ontstaan van Het Gooi en de oudste menselijke bewoningsgeschiedenis van dit gebied.

Beleidsplan

Download het beleidsplan 2019-2024 (PDF).

Jaarverslag en financiële verantwoording

Download het Jaarverslag 2023 (PDF)

Bekijk ook onze pagina met ANBI-informatie

Bestuur

Hr. G.J. Bosscher, voorzitter
Hr. J.D. van Muiswinkel, penningmeester
Hr. W. Schepens, secretaris
Mevr. A.A. de Maesschalck, lid

Beloningsbeleid

Stichting Geologisch Museum Hofland kent geen beloningsbeleid omdat de werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd.
Reiskosten (OV/auto) en andere ten behoeve van het museum gemaakte kosten kunnen echter wel worden gedeclareerd.

Privaybeleid

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Download het privacyreglement (PDF).

Interne organisatie

Alle ruim 70 medewerkers van het museum zijn vrijwilliger. De activiteiten die nodig zijn om het museum als zodanig te laten functioneren (afgezien van de bestuursactiviteiten) worden georganiseerd via werk- en taakgroepen. Elke medewerker maakt deel uit van zo’n werk-of taakgroep. Voor het uitvoeren van speciale taken worden ad hoc werkgroepen in het leven geroepen.

Hieronder volgt een overzicht van onze zogenaamde kernactiviteiten

Museale activiteiten en collectiebeheer

De museale commissie stuurt deze activiteiten aan, beheert de stenentuin, organiseert lezingen en rondleidingen en verzorgt contacten met verwante instellingen/organisaties.

Volwasseneneducatie

Onze museumgidsen verzorgen, met name op de zondagen, rondleidingen voor museumbezoekers. Op afspraak worden rondleidingen op maat verzorgd.

Jeugdeducatie

De scholenwerkgroep verzorgt en ontwikkelt programma’s voor het onderwijs op basis van afspraken met deelnemende scholen.

De werkgroep kinderactiviteiten en geopartijtjes verzorgt programma’s voor verjaardagspartijtjes en komt in actie bij de zogenaamde kinderzondagen.

Receptie en museumwinkel

Naast zorg voor de goede ontvangst van bezoekers verzorgen deze medewerkers de bevoorrading en het beheer van de museumwinkel.

Onderhoud en techniek

Tuinmedewerkers onderhouden de siertuin, stenentuin en vijverpartij, terwijl technisch onderlegde vrijwilligers zo veel mogelijk zelf zorg dragen voor het in goede staat houden van gebouwen, installaties en museumverlichting.

PR en communicatie

De PR-werkgroep is verantwoordelijk voor de interne- en externe communicatie, zoals de publieke media, website en museumdrukwerk. Andere werkgroepen regelen de aanwezigheid op jaarmarkten, houden zich bezig met sponsoring t.b.v. de financiering van duurzame tentoonstellingsmiddelen en museumruimtes en de werving van vrienden.

Werving en intake van nieuwe medewerkers

Een belangrijk onderdeel is het aantrekken en de intake van aspirant medewerkers. Vanwege de uiteenlopende taken die een museumorganisatie met zich meebrengt is er behoefte aan medewerkers met diverse achtergronden en competenties. Er zijn regelmatig vacatures.

Documentatie

Ter ondersteuning van de museale activiteiten en het kennisniveau van de medewerkers is er een vakbibliotheek.

Onderhoud en techniek

Zowel de technische begeleiding van tentoonstellingen als toezicht op het onderhoud van de gebouwen valt hieronder.