Stenentuin

Geologisch Museum Hofland ligt in het middelpunt van de Gooise stuwwal. Een prachtige locatie om in de bijbehorende stenentuin iets te laten zien van de vele soorten zwerfstenen die dankzij de IJstijd in Het Gooi verzeild zijn geraakt.

In de tuin ligt ruim 70 ton aan keien. Voor het merendeel zijn het Scandinavische zwerfstenen die zo’n 150.000 jaar geleden door het landijs naar ons land zijn gevoerd.

Ook liggen er diverse stenen die al vóór het landijs kwam, via vroegere rivierlopen van Rijn en Maas, naar onze omgeving zijn gebracht. De brongebieden van deze stenen zijn vooral de gebergten die Maas en Rijn op hun loop naar zee passeerden, zoals Eifel, Sauerland, Ardennen, Taunus, Hunsrück en Vogezen. Dit geldt ook voor het merendeel van de kleinere stenen die u tijdens een wandeling over de naastgelegen heidevelden ziet liggen.

Museumbezoekers hebben toegang tot de stenentuin. Wij bevelen aan om de tuin te bezoeken na de vaste expositie over de geschiedenis van het Gooi bekeken te hebben. Een groep gepolijste zitstenen en een zithoek achter in de tuin bieden een rustplaats. Hier zijn ook enkele informatieborden geplaatst.

Nog meer informatie staat in de Gids stenentuin, met een korte beschrijving van alle genummerde stenen in de tuin. De gids, te leen bij de receptie, vormt een goede handleiding bij een rondwandeling door de tuin. 

De gids is ook te downloaden