Collectie Hulst

De collectie Hulst bestaat uit een volledige, eenmalige, lokale collectie zwerfstenen van de Heuvelrug, ten westen van Amersfoort. Gedurende tientallen jaren heeft wijlen de heer J. Hulst, oud lid van de werkgroep zwerfstenen van de Nederlandse Geologische Vereniging afdeling Utrecht en ’t Gooi, zwerfstenen verzameld op de defensieterreinen, op de Heuvelrug, ten westen van Amersfoort. Hij had daar speciale toestemming voor gekregen.

Op 15 oktober 2014 werd de geregistreerde, gedocumenteerde en gefotografeerde collectie door de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland te Maarn officieel overgedragen aan Geologisch Museum Hofland. Deze collectie is zowel wetenschappelijk, als in het kader van een Geopark Gooi en Vecht, van groot belang voor Geologisch Museum Hofland.

Foto’s van de collectiestukken zijn hier te bekijken.