Informatie en tarieven

Geologisch Museum Hofland is een museaal educatief centrum. Dit betekent dat scholen bij het museum terecht kunnen om te leren over de aarde, geologie, archeologie en meer. Er zijn diverse lesprogramma’s die aansluiten op de belevingswereld en het niveau van de betrokken leerlingen. Veel scholen uit de regio weten inmiddels de weg naar het museum.

De medewerkers van de Scholenwerkgroep zetten zich in voor het ontwikkelen, presenteren en verbeteren van lesprogramma’s. Wij bieden programma’s voor zowel het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs.

Met de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs als uitgangspunt prikkelen we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en geven we ze de kans hun kennis te verdiepen en te verbreden. Vooraf overleg tussen het museum en de school over de exacte invullen van de lessen is noodzakelijk.

Groepsgrootte

Onze programma’s zijn geschikt voor groepen van 15 tot 30 leerlingen van hetzelfde niveau en duren tussen de anderhalf en twee uur. Ook voor de buitenschoolse opvang (BSO) bieden wij programma’s voor groepen van dezelfde leeftijd, die in overleg worden samengesteld.
Bij aanmelding van een groep met minder dan 15 leerlingen geldt het minimum tarief voor 15 leerlingen.

Tijden

Aanvang 10.00 uur, einde 11.45 uur tot 12.00 uur. In overleg kan ook worden gekozen voor een middagprogramma.

Kosten

Basisonderwijs: € 40,- per groep, plus € 2,50 per leerling.
Voortgezet onderwijs: € 40,- per groep, plus € 3,50 per leerling.
Voor deelnemers aan de schoolgroepen is de museumkaart niet geldig.
Groepen kleiner dan 15 leerlingen betalen voor 15 leerlingen.

Begeleiders

Er mogen 4 begeleiders mee op een groep van max. 30 leerlingen, waarvan tenminste 1 leerkracht.

Mochten er in bijzondere gevallen meer begeleiders gewenst zijn dan het genoemde maximum, dan betalen zij de reguliere toegangsprijs.

Belangstelling?

Voor inlichtingen en het maken van een afspraak neemt u contact op met Corrie Goubitz.
Telefoon: 035 – 6834232
E-mail: goubitzc@geologischmuseumhofland.nl