Jaap van der Molen vertelt over archeologie.

Geologisch Museum Hofland is een museaal educatief centrum. Dit betekent dat scholen bij het museum terecht kunnen voor lesprogramma’s die aansluiten op de belevingswereld en het niveau van de betrokken leerlingen.

Nieuwsgierigheid
Met de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs als uitgangspunt prikkelen we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en geven we ze de kans hun kennis te verdiepen en te verbredr en. Een programma bestaat uit een presentatie voor de hele groep van 30 minuten, gevolgd door drie doe-programma’s van elk 20 minuten in kleine, roulerende groepen.

De medewerkers van de Scholenwerkgroep zetten zich in voor het ontwikkelen, presenteren en verbeteren van lesprogramma’s. Wij bieden programma’s voor zowel het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs.

Bij de uitvoering van de schoolprogramma’s houden we ons strikt aan de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij alle aanvragen blijven we afhankelijk van de laatste overheidsvoorschriften. Vooraf overleg tussen het museum en de school over de exacte invullen van de lessen is noodzakelijk.

Groepsgrootte
Als gevolg van de beperking vanwege het coronavirus kunnen wij op dit moment maximaal 15 basisschoolleerlingen tegelijk ontvangen. Voor de middelbare scholen blijven we nog dicht.

Onze programma’s zijn normaliter geschikt voor groepen van 15 tot 30 leerlingen van hetzelfde niveau en duren tussen de anderhalf en twee uur. Ook voor de buitenschoolse opvang (BSO) bieden wij programma’s voor groepen van dezelfde leeftijd, die in overleg worden samengesteld. Raadpleeg voor praktische informatie de pagina Informatie en Tarieven.

Voor grotere groepen (maximaal 60 leerlingen) is in samenwerking met het IVN en GNR een speciaal programma ontwikkeld.

Belangstelling?
Veel scholen uit de regio weten inmiddels de weg naar het museum. Belangstelling? Voor inlichtingen en afspraken maken kunt u rechtstreeks contact opnemen met Corrie Goubitz, zie contactinformatie onderaan deze pagina.

Mevr. C. Goubitz
Telefoon: 035 – 6834232
E-mail: goubitzc@geologischmuseumhofland.nl

Terug naar de vorige pagina – Home