Collectie aanmelden

Wilt u om wat voor redenen dan ook afstand doen van een opgebouwde collectie stenen, fossielen, mineralen en/of archeologische voorwerpen, of heeft u als nabestaanden met de afhandeling van een een dergelijke collectie te maken en u wilt dit materiaal op een goede manier achterlaten, dan is het aanbieden van uw collectie aan ons museum een optie.

Na aanmelding en aflevering zal de museale commissie ervoor zorgen dat uw collectie wordt beoordeeld. Dit houdt in dat bekeken wordt welke stukken in ons depot worden ondergebracht, dan wel tentoongesteld kunnen worden. Ongeschikt materiaal komt eventueel in aanmerking voor verkoop in onze winkel. Bij overdracht van een collectie tekent u een formulier waarmee u formeel afstand doet van het materiaal. Het is dan niet meer mogelijk om hierop later aanspraak te kunnen maken, het is dan eigendom van het museum.

Voor meer informatie, neem contact op per e-mail met