Verhuur tentoonstellingen

Het museum heeft een aantal wisseltentoonstellingen in depot die voor verhuur kunnen worden aangeboden. Deze wisseltentoonstellingen hebben de volgende thema’s:

  • Over het klimaat gesproken, het wel en wee van CO2
  • Ertsen en hun toepassingen
  • De evolutie van vissen

Afhankelijk van de verhuurperiode en het aantal vierkante meters expositieoppervlak kan een verhuurprijs worden vastgesteld. In de huurovereenkomst wordt ondermeer vastgelegd de duur van verhuur, de prijs en de verplichting van de huurder om het expostiemateriaal te verzekeren en te transporteren.

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met:

Dhr. W.J.J. Goetzee
Telefoon: 035-6913139
E-mail: