Fragment van boorkern Perm

Op dinsdag 5 oktober 2021 mocht Anne Fortuin, namens Geologisch Museum Hofland, uit handen van André Slupik, beheerder van het TNO- Geologische Dienst boorkernarchief, een stuk anhydriet van de boring bij Haaksbergen in ontvangst nemen.

 

Het stuk van ongeveer 45 cm dat in langdurige bruikleen is gegeven, bestaat uit gelamineerde anhydriet. Deze anhydriet behoort tot de diepste lithostratigrafische eenheid Z1 (Werra Formatie) van de Zechstein Groep, wat qua ouderdom overeenkomt met het jongere Perm. De boring ging in totaal door 335 m Perm zoutlagen.

Het fragment van de boorkern is opgenomen in de themakast Zout. De boring is uitgevoerd van 6/1 tot 6/3 2011 in opdracht van AkzoNobel voor zoutexploratie. De boorkern begint op 120 meter diepte en reikt tot 974,5 meter diep gerekend vanaf het grondoppervlak. De boring is dus meer dan 800 lang en beslaat heel wat planken en kasten in het kernhuis.

Het betreft boring ISIDORUSHOEVE-01 met identificatiecode ISH-01. Op de website NLOG, het Nederlandse Olie & Gasportaal zijn alle gegevens van deze boring te vinden. Ga hiervoor naar https://www.nlog.nl en het tabblad Datacenter > Boringen.