Nieuwjaarbijeenkomst druk bezocht

Op de drukbezochte en gezellige Nieuwjaarbijeenkomst van zondag 15 januari keek voorzitter Gert Bosscher terug op een succesvol lustrumjaar met diverse lustrumactiviteiten, zoals een geanimeerde bijeenkomst voor relaties, een uitstapje voor de medewerkers naar de Floriade en een wedstrijd ’Film een fossiel met je mobiel’ voor de jeugd tot 16 jaar. Ook wierp hij nog een blik in de toekomst.

Zoals altijd waren er het afgelopen jaar mutaties. Helmi Kranenburg trad af als bestuurslid en is opgevolgd door Sandra de Maesschalck. Het museum wordt op dit moment gerund door 92 (kandidaat)medewerkers en na een dieptepunt in 2021 vanwege Covid verdubbelde het aantal bezoekers vorig jaar naar 5.922. Fijn om te zien dat ook de scholen met ruim 900 bezoekers weer meedoen. Voor een museaal educatief centrum als ons museum een zeer positieve ontwikkeling.

Met veel inzet en resultaat is in 2022 gewerkt aan de verdieping van vorm en inhoud van de vaste tentoonstelling, is de mineralenexpositie heringericht en is de digitale museumgids gelanceerd. Het atelier voorziet in een grote behoefte en we maken nu gebruik van Atlantis software voor een meer uniform beheer van onze collecties. Ook is er in 2022 een stap gezet naar verdere verduurzaming van het museum (denk daarbij aan ventilatie, isolatie en ledverlichting).

Toekomst

Op dit moment werkt de paleo-werkgroep nog volop aan een nieuwe wisseltentoonstelling, die naar verwachting medio dit jaar geopend zal worden. Verder wil het bestuur de samenwerking met andere partners uit het overlegplatform musea Gooi- en Vechtstreek (o.a. Goois Natuurreservaat en Geopark Heuvelrug, Gooi- en Vechtstreek) verdiepen. De focus ligt daarbij op het uitbouwen van onze naamsbekendheid als educatief museum en onze sterke punten als regionaal museum gelegen op een glaciale stuwwal.