Wie is Wim Schepens

Museum met veel potentie

Naam: Wim Schepens, woonachtig in Laren
Taken: Secretaris en gids

Door Hans van Sunder

Sinds kort is Wim de nieuwe secretaris van ons museum, dat hem altijd zeer na aan het hart heeft gelegen. Toen zijn kinderen nog jong waren (zijn dochter gaat binnenkort trouwen) was hij regelmatig met ze in het museum te vinden. Gids is hij bovendien.

Wim studeerde, nadat hij was geslaagd aan het Sint-Vituscollege in Bussum Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en deed daarna ook nog een marketingopleiding. In 1985 begon hij als programmamaker bij de VPRO. Als eindredacteur was hij betrokken bij programma’s als Jonge Helden, Tegenlicht, Dokwerk en Labyrinth. Samen met Wim T Schippers bedacht hij de Nationale Wetenschapsquiz. Ook heeft hij diverse prijzen gewonnen met zijn programma’s, waaronder de Prix Italia en De Tegel voor innovatieve journalistiek.

Na zijn VPRO-tijd richtte Wim, samen met een collega, zijn eigen bedrijf Personalview op. Voor bedrijven maakt hij films over uiteenlopende onderwerpen. Tijdens corona kwam het werk echter zo goed als stil te liggen en aangezien hij toch al zeer geïnteresseerd was in archeologie en paleontologie kwam hij bijna logischerwijs bij ons museum terecht. Daar is hij begonnen met het opnieuw inrichten van de themakasten.

Maar er moest ook brood op de plank komen. Wim komt uit een onderwijsfamilie en ging lesgeven, twaalf uur per week aan het Rijnlands Lyceum. Na corona kwamen de opdrachten bij zijn bedrijf echter weer binnen en stopte hij daarmee.

Hij had echter wel wat tijd over en zo kwam hij weer terug in het museum. Verdiepte zich op amateurniveau verder in archeologie en paleontologie en werd gids. Door het plotseling overlijden van Lenie was er een vacature in het bestuur en is Wim sinds kort de nieuwe secretaris. Hij ziet heel veel potentie in ons museum. Volgens Wim zijn we niet zomaar een stenenmuseum. Hij vindt dat we nog meer op actievere thema’s moeten inhaken en onze verzameling in een ruimer perspectief moeten plaatsen.